Stichting Spiritual Human Yoga Holland             
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang® Human and Universal Energy®
Cursus Details
08 HUE Spirituele Wetenschap 2  (Niveau 20)
21 - 24 mei 2020
Eindhoven, NL
Walter Savelkouls


Talen: Dutch

Voor informatie over de cursusinhoud kijkt u bij Cursus inhoud.

U kunt zich aanmelden voor deze cursus indien u de 07HUE Spirituele Wetenschap 1 (niveau 19) hebt voltooid.Aanvullend wordt nog een instructie voor het onderwijzen van het basisniveau gegeven.

  

Organisator: Walter Savelkouls,
Victor Hugolaan 28

5629 PD Eindhoven
tel. 040-2429576
De cursus wordt gegeven door Walter Savelkouls.
 
Aanmelding: Klik op ONLINE AANMELDEN en vul het formulier volledig in.

 

Tijd: 9.00 - 16.00 uur

Plaats: Victor Hugolaan 28, 5629 PD Eindhoven

 

Kosten: De cursuskosten bedragen 600 € (inbegrepen de instructie om les te geven voor de Basiscursus)
(Toehoorders die de volledige cursus al eerder gevolgd hebben betalen 200 €)
 
Betaling: Zie de bevestigings email voor de wijze van betaling.

Uiterste inschrijfdatum: De inschrijving sluit 14 dagen voor de cursusdatum
 
Walter Savelkouls is een bevoegde instructeur die erkend wordt door SHY-Holland.

Na afloop van de cursus ontvangt men een diploma dat toegang geeft tot de vervolgcursussen in de Human and Universal Energy® methode die worden gegeven door de erkende partners van HUE-Faculty, Inc. in de gehele wereld.

 
 
Landelijk Nieuws
Corona beperkingen Cursussen
Alle cursussen per videoverbinding
 
HUE Bijeenkomst voor alle Niveaus
16 mei 2020-Someren
 
HUE Reunie Regio Apeldoorn
1 oktober 2020
 
Apeldoorn 14 november 2019
Info avond Universele Energie
 
HUE Café Helmond
13 oktober 2019
 
Wereld Nieuws
International Meeting India (all levels)
28 sept. - 4 okt. 2020
 
12e Herdenkingsjubileum Meester Dang
12 augustus 2019
 
Videomeeting (1 uur) t.g.v. 12 jaar N20
zondag 28 juli
 
Videoconferentie t.g.v. 30 jaar HUE Onderwijs
20 juli 2019
 
Aruba, 1-3 december 2017
08HUE (N20) Conventie