Stichting Spiritual Human Yoga Holland             
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang® Human and Universal Energy®
Landelijk Nieuws
12 augustus 2016 te Voorburg
Herdenking Meester Dang en Meditatie

Zoals bij Wereldnieuws is vermeld wordt er op 12 augustus een videoverbinding gemaakt met Sint Louis voor de jaarlijkse herdenking en meditatie.

 

Het HUE Centrum Loosduinen heeft hiervoor in Voorburg het volgende georganiseerd:

 

De plaats van de bijeenkomst zal zijn: Movenpickhotel, Stationsplein 8 te Voorburg.

 

Aanvang zal zijn 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.

De kosten hieraan verbonden zijn 10.00 € per persoon.(inclusief kopje koffie of thee)

Dit bedrag kan overgemaakt worden per bank: NL 34 INGB 0000 248892 t.n.v. HUE Centrum Loosduinen te Den Haag.

Eventueel contant aan de zaal bij binnenkomst.

 

De bedoeling is dat we beginnen met het uitwisselen van ervaringen en vragen over technieken etc.

Om 16.00 uur zullen we een video-verbinding maken met St. Louis waar de herdenking plaatsvindt door Trung.

Het precieze programma is er nog niet maar ik kan jullie wel melden dat het de bedoeling is dat er weer een lange meditatie wordt gehouden van ongeveer 30 minuten.

Deze meditatie zal door vele landen meegemaakt worden zoals: USA, Mexico, Azië, Europa, en andere centra.

De video verbinding zal ongeveer een uur duren.

Een van de onderwerpen zal zijn de ontwikkelingen in de HUE-school.

 

Degenen die zich al hebben aangemeld hoeven niets te doen, tenzij er onverwacht niet kan worden deelgenomen.

Graag uiterlijk 1 augustus aanmelden via trijntje.hue@gmail.com
 
 
Landelijk Nieuws
Corona beperkingen Cursussen
Alle cursussen per videoverbinding
 
HUE Bijeenkomst voor alle Niveaus
16 mei 2020-Someren
 
HUE Reunie Regio Apeldoorn
1 oktober 2020
 
Apeldoorn 14 november 2019
Info avond Universele Energie
 
HUE Café Helmond
13 oktober 2019
 
Wereld Nieuws
International Meeting India (all levels)
28 sept. - 4 okt. 2020
 
12e Herdenkingsjubileum Meester Dang
12 augustus 2019
 
Videomeeting (1 uur) t.g.v. 12 jaar N20
zondag 28 juli
 
Videoconferentie t.g.v. 30 jaar HUE Onderwijs
20 juli 2019
 
Aruba, 1-3 december 2017
08HUE (N20) Conventie