Stichting Spiritual Human Yoga Holland             
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang® Human and Universal Energy®
BEHANDELING - HEALING
Verzoek tot Energetische Behandeling        
 
U kunt een behandeling met Universele Energie aanvragen, welke wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van SHY-Holland.
Klik hiervoor op het woord BEHANDELING.
U verlaat dan deze website en wordt doorgeschakeld naar een speciale webpagina.
Behandelingen met Universele Energie zijn altijd gratis.
LET OP: Wij krijgen vaak de mededeling dat uw mailbox vol is. Een antwoord is dan niet mogelijk. Controleer uw mailbox dus als u geen antwoord ontvangt. (dit komt alleen voor als u IMAP gebruikt, niet bij POP3)
 
Een behandeling met Universele Energie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor een behandeling of advies van een arts of andere medische beroepsbeoefenaar. De aanvrager wordt dringend aangeraden om bij gezondheidsproblemen altijd het advies van een bevoegde medische beroepsbeoefenaar te vragen.
Onder de Nederlandse wetgeving is het geven en ontvangen van een energetische behandeling toegestaan.
 
 
Energy Transfer Request
 
You can request a healing transfer with Universal Energy, which is given under the responsibility of SHY-Holland.
For this you click on the word HEALING.
You will then leave this website and be forwarded to a special webpage.
Universal Energy Healings are always free.
 
A transfer of Universal Energy cannot be regarded as a substitute for the advice or treatment of a physician or other medical professional. Applicants are strongly recommended for health problems always to seek the advice of a competent medical professional.
Under Dutch law, giving and receiving an energy treatment is allowed.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wegens gebrek aan belangstelling is de behandeling via Video verbinding gestopt.

NIEUW

 

Behandeling met Universele Energie via Video verbinding

 

U kunt via ons formulier een behandeling aanvragen met Universele Energie. Deze behandeling gebeurt op afstand.

Omdat sommigen graag een persoonlijker contact willen (een gezicht willen zien), gaan we dit als proef ook doen via een online videoverbinding.

 

Wie 1 of meer keren een UE behandeling wil krijgen via een videoverbinding, heeft een computer/laptop nodig met een camera. Er is geen speciale software nodig. De eerste keer dat u een verbinding maakt, wordt er automatisch een programma geïnstalleerd.

De volgende keren bent u met 1 klik verbonden.

Denk erom dat u zichtbaar bent (dat is een voorwaarde) voor iedereen die op dat moment meedoet. U hoeft geen naam in te vullen als u niet wilt dat die zichtbaar is, maar uw gezicht moet wel te zien zijn. Wilt u dit niet, dan moet u op de normale manier een behandeling aanvragen via het formulier.

 

Iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) wordt er om 19.00 uur een behandeling gegeven.

Wie dan door wil gaan, en ook in de weekends de behandeling wil ontvangen, vult het formulier in en wordt dan automatisch 14 dagen doorbehandeld. Een videobehandeling is dan niet meer nodig.

 

Wat moet u doen:

Om een behandeling te krijgen moet u om 19.00 uur klaar zitten. Daarom moet u 10 minuten van tevoren een verbinding maken. Na de behandeling wordt de verbinding verbroken.  

Om een verbinding te maken klikt u op deze link https://zoom.us/j/638502123

De eerste keer (doe dit een half uurtje van tevoren, of nog eerder) wordt het Zoom Programma automatisch geïnstalleerd. U ziet eerst een scherm waarop staat “download and run Zoom” en u krijgt waarschijnlijk enkele keren de vraag of het geïnstalleerd mag worden. U antwoordt steeds ja. Als u eventueel een naam moet invullen, gebruik dan NIET uw naam, maar een alias. Nadat het programma is geïnstalleerd bent u verbonden. Als het goed is ziet u zichzelf, en eventuele andere deelnemers.

Wacht nu af tot de behandelaar verschijnt om 19.00 uur. Na een korte uitleg wordt de behandeling gegeven. U kunt daarna afsluiten.

 

Een volgende keer is het klikken op deze link https://zoom.us/j/638502123 voldoende. U bent direct zichtbaar in de videoconferentie. (Het makkelijkste  is om deze pagina opnieuw te bezoeken.)

 

Indien u problemen heeft met deze installatie kunt u een email sturen naar info@shyholland.nl . We kunnen u dan verder helpen.


 
 
Landelijk Nieuws
Online HUE Café/Workshop
22 juni 2020 19.00-20.30 uur, volgende 17 sept, 1 dec.
 
HUE Reunie Regio Apeldoorn
1 oktober 2020
 
Speciale regeling
Gratis Chakra-opening en speciale prijs Basis Cursus
 
Corona beperkingen Cursussen
Alle cursussen per videoverbinding
 
HUE Bijeenkomst voor alle Niveaus
16 mei 2020-Someren
 
Wereld Nieuws
International Meeting India (all levels)
28 sept. - 4 okt. 2020
 
12e Herdenkingsjubileum Meester Dang
12 augustus 2019
 
Videomeeting (1 uur) t.g.v. 12 jaar N20
zondag 28 juli
 
Videoconferentie t.g.v. 30 jaar HUE Onderwijs
20 juli 2019
 
Aruba, 1-3 december 2017
08HUE (N20) Conventie