Stichting Spiritual Human Yoga Holland             
Partner of HUE Faculty
    Human and Universal Energy (HUE) after Mr. Luong Minh Dang® Human and Universal Energy®
BEHANDELING - HEALING
Verzoek tot Energetische Behandeling
 
U kunt een behandeling met Universele Energie aanvragen, welke wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van SHY-Holland.
Klik hiervoor op het woord BEHANDELING.
U verlaat dan deze website en wordt doorgeschakeld naar een speciale webpagina.
Behandelingen met Universele Energie zijn altijd gratis.
 
Een behandeling met Universele Energie mag niet worden beschouwd als een vervanging voor een behandeling of advies van een arts of andere medische beroepsbeoefenaar. De aanvrager wordt dringend aangeraden om bij gezondheidsproblemen altijd het advies van een bevoegde medische beroepsbeoefenaar te vragen.
Onder de Nederlandse wetgeving is het geven en ontvangen van een energetische behandeling toegestaan.
 
 
Energy Transfer Request
 
You can request a healing transfer with Universal Energy, which is given under the responsibility of SHY-Holland.
For this you click on the word HEALING.
You will then leave this website and be forwarded to a special webpage.
Universal Energy Healings are always free.
 
A transfer of Universal Energy cannot be regarded as a substitute for the advice or treatment of a physician or other medical professional. Applicants are strongly recommended for health problems always to seek the advice of a competent medical professional.
Under Dutch law, giving and receiving an energy treatment is allowed.

 
 
Landelijk Nieuws
Online Vraag en Antwoord
Eerstvolgende: donderdag 15 juni 2017
 
UE café voor HUE studenten en belangstellenden
Someren, vrijdag 21 juli 2017
 
Voorburg 29 april 2017
Terugkommiddag voor N20
 
Eindhoven, 30 maart 2017
Terugkomavond voor alle niveaus
 
27-28 mei 2017, Voorburg
Reunie en Lezing voor HUE studenten
 
Wereld Nieuws
Overzicht HUE-Faculty activiteiten
juni, juli, augustus 2017
 
9 - 12 augustus 2017, St. Louis - USA
Congres-Herdenking 10de sterfdag Meester Dang
 
29 maart - 2 april 2017, Aruba
Retreat for Level 20 HUE students
 
27-28 mei 2017, Voorburg
Reunie en Lezing voor HUE studenten
 
Wekelijkse Meditatie Wereldwijd
Elke zondag; 17.00 -17.15 uur